BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro na dostawę samochodu osobowego w wersji operacyjno-konwojowej.
Burmistrz Pisza, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, województwo Warmińsko – Mazurskie, powiat piski, tel. 0-87 423 52 10, www.pisz.pl, e-mail: pisz@home.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę samochodu osobowego w wersji operacyjno-konwojowej.; zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. Wspólny Słownik Zamówień – CPV- 34110000-1.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia– do 30.11.2004r
Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego w wersji operacyjno-konwojowej o parametrach:
1) samochód osobowy - szt. 1
2) rok produkcji - 2004
3) maksymalny przebieg - do 100km
4) rozstaw osi - min. 2500mm
5) silnik o pojemności nie mniejszej niż 1550cm3, napędzany benzyną bezołowiową (wielopunktowy wtrysk paliwa)
6) moc silnika - min. 110KM
7) liczba osi/kół – 2/4
8) osie napędzane – 1 z przodu
7) prędkość maksymalna – min. 160 km/h
8) skrzynia biegów – 5-cio biegowa, manualna
9) typ nadwozia - 4 drzwiowe,
10) kolor nadwozia – granatowy (RAL 5022, RAL 5013, RAL 5003, RAL 5011, lub równoważny )
11) alternator – min. 90A
12) nadwozie całkowicie ocynkowane
13) poduszka powietrzna – dla kierowcy i pasażera
14) ogumienie letnie z felgami (w tym pełnowymiarowe koło zapasowe) – 5 szt.
15) ogumienie zimowe z felgami – 4 szt.
16) pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe, 3-punktowe
17) pojemność zbiornika paliwa – min 46dm3
18) długość zewnętrzna nie krótsza niż 4200mm
19) średnie zużycie paliwa na 100km nie więcej niż 8 litrów w cyklu mieszanym
20) instalacja gazowa z elektronicznym sekwencyjnym wtryskiem ciekłego gazu (alternatywnie do zasilania benzyną)
21) wyposażenie dodatkowe:
* wspomaganie układu kierowniczego
* regulacja kolumny kierowniczej – regulacja w dwóch płaszczyznach
* ABS – system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania
* centralny zamek z systemem zabezpieczającym
* autoalarm
* wycieraczki szyb tylnych
* ogrzewana tylna szyba
* zagłówki dla przednich i tylnych siedzeń
* światła przeciwmgielne przednie
* osłony przeciwbłotne kół przednich i tylnich.
* składany lub łatwy do demontażu blat (podkładka) umożliwiająca sporządzanie notatek, umieszczony w pobliżu siedzenia kierowcy, mocowany doraźnie na kole kierownicy.
22) Samochód powinien spełniać dodatkowe wymagania w zakresie adaptacji pojazdu na wersję operacyjno-konwojową.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie ( w %):
cena ( koszt) – 90%
okres gwarancji na pojazd – 5%
okres gwarancji na perforację – 3%
okres gwarancji na lakier – 2%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 38 lub za zaliczeniem pocztowym.
Cena formularza - 10,00 złotych.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 38 w terminie do dnia 30.09.2004r do godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.09.2004r o godz. 10.20 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 38.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy:
1) Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
Nie jest wymagane wniesienie wadium.
Postanowienia zawarte w złożonej ofercie wiążą Wykonawcę przez 30 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.
Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych.
Data powstania: poniedziałek, 13 wrz 2004 15:26
Data opublikowania: poniedziałek, 13 wrz 2004 15:30
Data przejścia do archiwum: czwartek, 30 wrz 2004 11:34
Opublikował(a): Grażyna Leszczyńska
Zaakceptował(a): Grażyna Leszczyńska
Artykuł był czytany: 1670 razy