BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jedn.tekst Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz.543 z późn. zm./

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. St. Staszica,
-Numer działki-część 123
-Numer KW-13027,
-Powierzchnia nieruchomości-32 m2,
-Opis nieruchomości-teren pod hangarem (boks nr 52),
-Roczna wysokość czynszu- 3,40zł/1m2 + 22% VAT.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia do 31.12.2004r. w drodze bezprzetargowej dla właściciela usytuowanego na przedmiotowej działce hangaru.
2.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem według ustaleń studium stanowi teren pod różne formy turystyki i położona jest w obszarze gdzie brak jest planu miejscowego.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do 30 października 2004r. na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 54 1020 4753 0000 0202 0006 0277 w PKO PB S.A. O/Pisz lub w kasie Urzędu.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 13 września 2004 roku do dnia 4 października 2004 roku.
Data powstania: wtorek, 14 wrz 2004 08:13
Data opublikowania: wtorek, 14 wrz 2004 13:18
Data przejścia do archiwum: wtorek, 5 paź 2004 08:12
Opublikował(a): Hanna Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1519 razy