BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

w procedurze zamówienia publicznego na budowę Al. Piłsudskiego w Piszu
Burmistrz Pisza informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 23.07.2004 r., opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 128 z dnia 02.08.2004r w przedmiocie zamówienia: budowa Al. Piłsudskiego w Piszu w wyznaczonym terminie została złożona 1 oferta nie podlegająca odrzuceniu. Wybrano ofertę złożoną przez: „Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe” w Piszu Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Czerniewskiego 2, za cenę – 558 730,68 zł brutto.
Data powstania: środa, 15 wrz 2004 14:12
Data opublikowania: czwartek, 16 wrz 2004 12:50
Data przejścia do archiwum: wtorek, 28 wrz 2004 16:02
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1493 razy