BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu.

Sprzedaż działki we wsi Pogobie Tylne, gmina Pisz.

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 2 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13
stycznia 1998r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania
przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność
gminy (Dz.U. Nr 9, poz. 30 z późn.zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony,
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz , oznaczonej j.n.

Położenie nieruchomości - Pogobie Tylne ,gmina Pisz.
Numer działki - 41
Powierzchnia działki - 2.700 m2
Numer KW - 12698
Opis nieruchomości - Działka niezabudowana z możliwością zabudowy
siedliskowej
Cena wywoławcza nieruchomości - 26.000 ,-zł. + 22% VAT
Postąpienie - 300,-zł.

Wadium - 5.000,- zł. /

1. Przetarg odbędzie się dnia 15 października 2004 r. o godz. 11.00 w sali nr 58
w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.
2. Cenę sprzedaży działki stanowiącej cenę przetargową, należy wnieść najpóźniej do dnia
zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr
54 1020 4753 0000 0202 0006 0277 w PKO BP S.A. O/Pisz. lub w kasie Urzędu .
3. Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym /Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn. zm. / istnieje możliwość
zagospodarowania w/w terenu pod zabudowę siedliskową.
4. Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek
wadium, a przeprowadzony przetarg czyni się niebyłym.
5. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem
notarialnie poświadczonym osoby, która wpłaciła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
6. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba
wpłacająca wygra przetarg, zwrócone-jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
7. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Piszu podane wyżej
- najpóźniej do dnia 11 października 2004 r. podając numer nieruchomości
i jej położenie.
Data powstania: wtorek, 21 wrz 2004 11:15
Data opublikowania: wtorek, 21 wrz 2004 13:19
Data przejścia do archiwum: sobota, 16 paź 2004 11:30
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1648 razy