BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE


ZPN-7331/II/41/04

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)
Zawiadamiam
że w dniu 21-09-2004r r. na wniosek

Firmy Projektowanie, Kosztorysowanie, Wykonawstwo i Nadzór Instalacji Elektroenergetycznych Marek Plichta ,14-100 Ostróda, ul. Drwęcka 22


została wydana decyzja nr 41/04 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie:

· słupa odłącznikowego w linii istniejącej linii SN 15KV,
· stacji transformatorowej napowietrznej słupowej
· linii kablowej NN 0,4KV

w Piszu przy ul. Czerniewskiego.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5. w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami pok. Nr 20.Data powstania: środa, 22 wrz 2004 12:45
Data opublikowania: środa, 22 wrz 2004 18:27
Data przejścia do archiwum: piątek, 8 paź 2004 10:44
Opublikował(a): Ewa Michalak-Turska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1534 razy