BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, przeznaczonych do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
/jedn. tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz.543 z późn. zm./

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Fabryczna,
-Numer działki – część 287,
-Numer KW – 13025,
-Powierzchnia nieruchomości - 50 m2,
-Opis nieruchomości-teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem pod ogródek,
-Roczna wysokość czynszu - 30,-zł.

1.Nieruchomości objęte niniejszym wykazem przeznaczone są do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej do dnia 31.12.2004 r.
2.W/w nieruchomość według ustaleń studium jest to teren zieleni izolacyjnej oraz teren projektowanej obwodnicy wewnętrznej na przedłużeniu ul. Kwiatowej, położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do 30 października 2004 r.
na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 54 1020 4753 0000 0202 0006 0277
w PKO PB S.A. O/Pisz lub w kasie Urzędu.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j.od dnia 23 września 2004 r.
do dnia 14 października 2004 r.
Data powstania: czwartek, 23 wrz 2004 13:29
Data opublikowania: czwartek, 23 wrz 2004 14:57
Data przejścia do archiwum: piątek, 15 paź 2004 09:09
Opublikował(a): Hanna Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1416 razy