BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

Inwestycja celu pubilcznego
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)

Zawiadamiam

że w dniu 21-09-2004 r. na wniosek

GMINY PISZ

została wydana decyzja nr 38/04 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

przebudowie linii oświetleniowej napowietrznej na linię kablową podziemną na działce nr 992 w Piszu, przy Al. Piłsudskiego

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5. w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami pok. Nr 20.

Data powstania: wtorek, 28 wrz 2004 13:55
Data opublikowania: wtorek, 28 wrz 2004 15:56
Data przejścia do archiwum: środa, 6 paź 2004 09:40
Opublikował(a): Ewa Rogowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1479 razy