BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, przeznaczonych do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
/jedn.tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz.543 z późn. zm./

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Wojska Polskiego,
-Numer działki – część 990/6,
-Numer KW – 13021,
-Powierzchnia nieruchomości - 36 m2,
-Opis nieruchomości-teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem pod ogródek,
-Roczna wysokość czynszu - 50,-zł.

1.Nieruchomości objęte niniejszym wykazem przeznaczone są do wydzierżawienia
do dnia 31.12.2004 r. w drodze bezprzetargowej .
2.Nieruchomości objęte niniejszym wykazem według ustalenia studium przeznaczone sa pod drogę krajową, położone są na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do 30 października 2004 r.
na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 54 1020 4753 0000 0202 0006 0277
w PKO PB S.A. O/Pisz lub w kasie Urzędu.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j.od dnia 29 września 2004 r.
do dnia 20 października 2004 r.
Data powstania: środa, 29 wrz 2004 13:40
Data opublikowania: środa, 29 wrz 2004 15:40
Data przejścia do archiwum: czwartek, 21 paź 2004 07:33
Opublikował(a): Hanna Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1495 razy