BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

na wykonanie projektu rewitalizacji śródmieścia miasta Pisz
Burmistrz Pisza informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 07.09.2004 r., w przedmiocie zamówienia: na wykonanie projektu rewitalizacji śródmieścia miasta Pisz w wyznaczonym terminie zostały złożone 2 oferty, w tym 1 podlegająca odrzuceniu.
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93. ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm. ), gdyż najkorzystniejsza oferta złożona przez Biuro Projektowe – Badawcze Budownictwa Ogólnego „MIASTO PROJEKT – BYDGOSZCZ” ul. Jagiellońska 12a 85 – 067 Bydgoszcz za cenę – 237 656 zł (brutto) przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 160 000 zł (brutto).
Data powstania: środa, 29 wrz 2004 15:26
Data opublikowania: środa, 29 wrz 2004 15:38
Data przejścia do archiwum: piątek, 8 paź 2004 10:45
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1477 razy