BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Na dostawę samochodu osobowego w wersji operacyjno-konwojowej
Pisz, dn. 30.09.2004 r.
OKZ-ZP-1/04

Burmistrz Pisza informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 13.09.2004 r. w przedmiocie zamówienia: dostawa samochodu osobowego w wersji operacyjno-konwojowej, w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu.
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Data powstania: czwartek, 30 wrz 2004 14:58
Data opublikowania: czwartek, 30 wrz 2004 15:02
Data przejścia do archiwum: piątek, 8 paź 2004 10:46
Opublikował(a): Grażyna Leszczyńska
Zaakceptował(a): Grażyna Leszczyńska
Artykuł był czytany: 1586 razy