BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Usunięcie drzew

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie umieszczono dane o wniosku dotyczącym usunięcia drzew rosnących na działce nr 409, położonej w Piszu przy Pl.Daszyńskiego.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul.Gizewiusza 5, pokój nr 12.
Ewentualne uwagi czy wnioski proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, ul.Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, w terminie 21 dni od daty ogłoszenia.

Żadne wnioski i zarzuty po upływie powyższego terminu nie będą przyjęte.

Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu oraz umieszczono na stronie internetowej od dnia 08.10.2004 r. do dnia 28.10.2004 r.
Data powstania: czwartek, 7 paź 2004 11:37
Data opublikowania: czwartek, 7 paź 2004 13:46
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 paź 2004 08:30
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1463 razy