BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.),

Położenie nieruchomości – obręb Wiartel
Numer działki – część 6/3
Numer KW – 22144
Powierzchnia nieruchomości – 200 m2,
Opis nieruchomości – teren pod ogródek
Roczna wysokość czynszu – 110 zł1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz.Urz. Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.

 

2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XIX/201/08 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Wiartel, obejmujący teren byłej fermy zwierząt futerkowych i tereny do niej przyległe, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego Nr 63, poz. 1235 z dnia 22 kwietnia 2008 r. położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 26 US - ogólnodostępne inwestycje celu publicznego o funkcji sportowo-rekreacyjnej.

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 29 grudnia 2015 r. do dnia 19 stycznia 2016 r.

Data powstania: środa, 30 gru 2015 09:11
Data opublikowania: środa, 30 gru 2015 11:37
Data przejścia do archiwum: czwartek, 21 sty 2016 09:42
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1042 razy