BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

SESJA

Pisz, dnia 15 stycznia 2016 r. PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XXI - SZA SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 22 STYCZNIA 2016 ROKU /PIĄTEK/ O GODZINIE 13 - tej W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU.

    Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XX/2015 z obrad Sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Pisza.
 5. Zapytania i wnioski sołtysów.
 6. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika
  w Piszu poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Snopkach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie współpracy Gminy Pisz ze Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 oraz innymi samorządami w zakresie wspólnej realizacji projektu „ Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki, Działania 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałania 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2016.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy do celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w Gminie Pisz.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Pisz, położonego w budynku nr 2 przy ul. Wojska Polskiego w Piszu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz (działka nr 306/7 położona w obrębie ewidencyjnym Pisz 2).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz (działka nr 390/4 położona w obrębie ewidencyjnym Pisz 2).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz ( działka nr 390/5 położona w obrębie ewidencyjnym Pisz 2).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz (część działki nr 118/11 położonej w obrębie geodezyjnym Pisz 2.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piszu.
 18. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2015.
 19. Informacja Nr 1 Burmistrza Pisza dotycząca wydanych, w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., decyzji o ustaleniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 20. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 21. Wolne wnioski i informacje.
 22. Zamknięcie obrad.

 

     Przewodniczący Rady

       Lech Borak

Data powstania: poniedziałek, 18 sty 2016 13:30
Data opublikowania: poniedziałek, 18 sty 2016 17:01
Data przejścia do archiwum: piątek, 22 sty 2016 17:38
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 951 razy