BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Staszica
Numer działki – część 123
Numer KW – 13027
Powierzchnia nieruchomości – 61 m2,
Opis nieruchomości – teren pod hangarem (boks nr 50)
Roczna wysokość czynszu – 452 zł + 23 % podatku VAT.

 

Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XXI/292/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 10 lat.

 

2. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicą Staszica a rzeką Pisą w Piszu zatwierdzonym uchwałą Nr XLVII/602/10 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 13 sierpnia 2010 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowuym Województwa Warmińsko - Mazurskiego Nr 2 poz. 17 z dnia 12 stycznia 2011 r. stanowi obszar oznaczony symbolem B-2ZP – teren zieleni parkowej z hangarami na łodzie do wędkowania.

 

3. Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany corocznie wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanym przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

4. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 16 stycznia 2016 r. do dnia 6 lutego 2016 r.

Data powstania: wtorek, 19 sty 2016 08:51
Data opublikowania: wtorek, 19 sty 2016 10:45
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 8 lut 2016 12:55
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 990 razy