BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Położenie nieruchomości – obręb Wiartel, gmina Pisz,
Numer działki – cz. 6/3
Numer KW – OL1P/ 00022144/5,
Powierzchnia nieruchomości – 500 m2,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony do użytkowania na poprawę warunków zagospodarowania działki numer 6/2, bez prawa zabudowy,
Roczna wysokość czynszu – 650,00 zł + 23 % VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.

2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XIX/201/08 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Wiartel, obejmujący teren byłej fermy zwierząt futerkowych i tereny do niej przyległe, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 63 poz. 1235 z dnia 22 kwietnia 2008 r. położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 27 MN/UT – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z predyspozycją do usług turystyczno – wypoczynkowych w postaci prywatnych kwater.

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 13 stycznia 2016 r. do dnia 2 lutego 2016 r.

Data powstania: wtorek, 19 sty 2016 10:33
Data opublikowania: wtorek, 19 sty 2016 10:44
Data przejścia do archiwum: piątek, 5 lut 2016 12:52
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 881 razy