BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

                                                                                      Pisz, dnia 03-02-2016 r.

 

                                                     W Y K A Z

 

 

 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami   ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).

 

 

 

Położenie nieruchomości -       obręb Uściany

 

Numer działki -                       73/5

 

Numer KW -                          13515

 

Powierzchnia nieruchomości -    3100m2

 

Opis nieruchomości -               teren przeznaczony do użytkowania na cele rolne

 

 

 

Roczna wysokość czynszu - 155 zł.

 

     1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2008 r. Nr 2 ,poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do jednego roku.

 

 

 

2. W/w nieruchomość według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Uściany zatwierdzonego   Uchwałą Nr XIX/219/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 stycznia 2004 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego Nr 24 poz. 336 przeznaczona jest pod zabudowę zagrodową i jednorodzinną.

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do dnia 30 września 2016 roku na konto Urzędu   Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 04 lutego 2016 r. do dnia   25 lutego 2016 r.    

Data powstania: poniedziałek, 8 lut 2016 08:01
Data opublikowania: poniedziałek, 8 lut 2016 12:55
Data przejścia do archiwum: piątek, 26 lut 2016 10:13
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Andrzej Kurpiewski
Artykuł był czytany: 871 razy