BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).

 

 

 

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Wojska Polskiego,

 

-Numery działek – 1442/60, 1442/62, 1428/1, 1428/6, 1426/3

 

-Numery KW – OL1P/00013023/5, OL1P/00013720/1,

 

-Powierzchnia nieruchomości - 160 m2,

 

-Opis nieruchomości - teren przeznaczony na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej oznaczonej nr działek: 1442/17 i 1442/16,

 

-Roczna wysokość czynszu – 800 zł oraz 23 % podatku VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

 

 

 

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

 

2. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I (Dz. Urz. Województwa Warmińsko - Mazurskiego Nr 67, poz. 1086) stanowi teren oznaczony symbolami 36 KD – teren dróg publicznych i 9 MN/U – teren zabudowy mieszkalno - usługowej..

 

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j.od dnia 3 lutego 2016 r. do dnia 24 lutego 2016 r.

Data powstania: wtorek, 9 lut 2016 14:03
Data opublikowania: wtorek, 9 lut 2016 14:17
Data przejścia do archiwum: czwartek, 25 lut 2016 08:24
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1039 razy