BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, przeznaczonych do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
/jedn.tekst Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz.543 z późn. zm./

1.Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Gdańska,
- opis nieruchomości - tereny pod garażami murowanymi,
- nr KW - 13025,
- nr działek: nr 728 o pow.21 m2, nr 688 o pow. 23 m2, nr 748 o pow. 22 m2, nr 750 o pow. 21 m2, nr 649 o pow. 22 m2,
2. Położenie nieruchomości - Pisz, ul. St. Staszica,
- opis nieruchomości - tereny pod garażami murowanymi,
- nr KW-12877,
- nr działek: nr 839 o pow. 22 m2, nr 1059 o pow. 21 m2, nr 886 o pow. 22 m2,
3. Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Jagodna,
-opis nieruchomości - tereny pod garażem murowanym,
- nr KW – 13022,
- nr działki: nr 1137/6 o pow. 23 m2,
4. Roczna wysokość czynszu- 24,-zł/1m2 + 22% VAT.
5. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem przeznaczone są do wydzierżawienia na okres do 10 lat, zgodnie z uchwałą Nr XXVII/203/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 września 2004 r., dla właścicieli usytuowanych na przedmiotowej działce garaży.
6. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowią tereny zespołów garażowych. Położone są na obszarze gdzie nie ma planu zagospodarowania przestrzennego.
7. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 54 1020 4753 0000 0202 0006 0277 w PKO PB S.A. O/Pisz lub w kasie Urzędu.
8. Czynsz dzierżawny będzie waloryzowany corocznie wskaźnikiem wzrostu cen usług i towarów konsumpcyjnych, ogłaszanym corocznie przez Prezesa GUS, za rok poprzedni.
9.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 7 października 2004r. do dnia 28 października 2004 r.
Data powstania: czwartek, 7 paź 2004 14:51
Data opublikowania: czwartek, 7 paź 2004 15:17
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 paź 2004 08:30
Opublikował(a): Hanna Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1445 razy