BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Długa
Numery działek – 1824, cz.1852, cz. 1853, cz. 1856, cz. 1869
Numer KW – 22783
Powierzchnia nieruchomości – 7500 m2,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony do użytkowania na cele rolne
Roczna wysokość czynszu – 375 zł1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz.Urz. Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 1 roku.

 

2. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Pisz pomiędzy drogą na plażę miejską a granicą administracyjną miasta Pisz zatwierdzonym uchwałą Nr XXXVI/465/13 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 września 2013 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 3312 i 3313 z dnia 4 grudnia 2013 r. położona jest na obszarze oznaczonym symbolami: 17 ZP - teren zieleni parkowej, 15 MP i 16 MP – teren zabudowy pensjonatowej, 29 KX – teren ciągów pieszych.

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do 30 września 2016 roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 12 lutego 2016 r. do dnia 5 marca 2016 r.

Data powstania: piątek, 12 lut 2016 15:24
Data opublikowania: piątek, 12 lut 2016 15:25
Data przejścia do archiwum: wtorek, 8 mar 2016 12:08
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 921 razy