BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

w procedurze zamówienia publicznego na dostawę oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Piszu - Zadanie nr 2.
Burmistrz Pisza informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 21.09.2004 r., w przedmiocie zamówienia: dostawa oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Piszu - Zadanie Nr 2 obejmujące dostawę oprogramowania EWMAPA VIEW 6 dla WINDOWS w wersji dla gmin, EWOPIS 2 dla WINDOWS w wersji dla gmin, w wyznaczonym terminie została złożona 1 oferta na zadanie nr 2 nie podlegająca odrzuceniu. Wybrano ofertę złożoną przez firmę: GEOBID Sp. z o.o. , ul. Kossutha 7, 40-844 Katowice za cena brutto 4.270 zł.
Data powstania: piątek, 8 paź 2004 14:19
Data opublikowania: piątek, 8 paź 2004 15:55
Data przejścia do archiwum: środa, 20 paź 2004 10:48
Opublikował(a): Jarosław Andrzej Turski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1483 razy