BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Fabryczna
Numer działki – część 287
Numer KW – 13025
Powierzchnia nieruchomości – 15 m2,
Opis nieruchomości – teren pod garażem blaszanym
Roczna wysokość czynszu – 120 zł + 23 % podatku VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w

przypadku zmiany podatku VAT.1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.

2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi teren zieleni izolacyjnej oraz teren projektowanej obwodnicy wewnętrznej na przedłużeniu ul. Kwiatowej, położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 15 lutego 2016 r. do dnia 07 marca 2016 r.

Data powstania: poniedziałek, 15 lut 2016 15:33
Data opublikowania: wtorek, 16 lut 2016 14:44
Data przejścia do archiwum: wtorek, 8 mar 2016 12:08
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 949 razy