BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Opłaty za użytkowanie wieczyste

 

Termin wniesienia opłat za użytkowanie wieczyste za 2016 r.:

do dnia 31 marca 2016 r.Burmistrz Pisza przypomina o obowiązku uiszczenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gminnych nieruchomości gruntowych w terminie do dnia 31 marca 2016 roku.

Zgodnie z art. 238 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny ( Dz.U. z 2014 poz. 121 z późn. zm.) oraz art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2015 poz. 1774 z późn. zm.) uiszczenie opłat rocznych przez cały okres trwania użytkowania wieczystego jest obowiązkiem użytkownika wieczystego. Opłatę  wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku z góry za dany rok bez wezwania. Tym samym termin uregulowania opłaty należnej za 2016 rok upływa w dniu 31 marca 2016 roku.

Od wpłat, które wpłyną po dniu 31 marca zostaną naliczone odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowego wniesienia rocznej opłaty.

Informacje dotyczące ww. opłat można uzyskać w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Piszu. pok. 60, tel. 87 424 12 17.

Wpłaty można dokonywać na konto Urzędu Miejskiego w Piszu :

Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy O/Pisz, Nr : 28 9364 0000 2002 2065 0001 lub w punkcie kasowym Warmińsko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Piszu przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 ( pokój nr 5 w godz. 8.00 – 14.00 ).Data powstania: środa, 17 lut 2016 11:14
Data opublikowania: środa, 17 lut 2016 11:21
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 4 kwi 2016 13:53
Opublikował(a): Barbara Leniec
Zaakceptował(a): Barbara Leniec
Artykuł był czytany: 1273 razy