BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

w procedurze zamówienia publicznego na dostawę oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Piszu - Zadanie nr 3
Burmistrz Pisza informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 21.09.2004 r., w przedmiocie zamówienia: dostawa oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Piszu - Zadanie Nr 3 obejmujące dostawę oprogramowania do kosztorysowania, w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta na zadanie nr 1 niepodlegająca odrzuceniu.
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93. ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Data powstania: piątek, 8 paź 2004 14:22
Data opublikowania: piątek, 8 paź 2004 15:56
Data przejścia do archiwum: środa, 20 paź 2004 10:49
Opublikował(a): Jarosław Andrzej Turski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1481 razy