BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

w procedurze zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego na terenie gminy Pisz
Burmistrz Pisza informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 23.09.2004 r., w przedmiocie zamówienia: „Świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego na terenie gminy Pisz”, w wyznaczonym terminie została złożona 1 oferta nie podlegająca odrzuceniu.
Wybrano ofertę złożoną przez Przewozy Pasażerskie „K.M” Waldemar Bodus ul. Mickiewicza 10/17 12 – 200 Pisz, za cenę – 51 000 zł brutto.
Data powstania: wtorek, 12 paź 2004 14:04
Data opublikowania: wtorek, 12 paź 2004 15:23
Data przejścia do archiwum: środa, 20 paź 2004 10:49
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1469 razy