BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Klementowskiego,
Numer działki – cz. 321/7,
Numer KW – OL1P/ 00021800/5,
Powierzchnia nieruchomości – 21 m2,
Opis nieruchomości – teren o powierzchni 21 m2 wraz z budynkiem garażowym o powierzchni użytkowej 17,50 m2,
Roczna wysokość czynszu – 420,00 zł + 23 % VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XXII/210/16 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.

2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi obszar zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej, położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 11 marca 2016 r. do dnia 1 kwietnia 2016 r.

Data powstania: wtorek, 15 mar 2016 08:26
Data opublikowania: wtorek, 15 mar 2016 10:52
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 4 kwi 2016 13:54
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 841 razy