BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

 Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353),

 

INFORMUJĘ

 

o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew rosnących w ciągu dróg krajowych:

- nr 58 na odcinku Ruciane-Nida – Pisz – gr. woj.,

- nr 58b w m. Pisz,  

- nr 63 na odcinku Orzysz – Pisz – gr. woj.

 Z treścią wydanej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5 pok. nr 38 oraz w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających dane o środowisku na stronie www.ekoportal.gov.pl

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.

Data powstania: czwartek, 24 mar 2016 08:57
Data opublikowania: czwartek, 24 mar 2016 09:03
Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 kwi 2016 15:02
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 931 razy