BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Położenie nieruchomości – Maldanin, gmina Pisz,
Numer działki – cz. 37/3,
Numer KW – OL1P/ 00013235/4,
Powierzchnia nieruchomości – 72 m2,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony do użytkowania na poprawę warunków zagospodarowania działki numer 37/1, bez prawa zabudowy,
Roczna wysokość czynszu – 72,00 zł + 23 % VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.

2. W/w nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi obszar oznaczony symbolem 1MN/MR - luźna zabudowa jednorodzinna i zagrodowa.

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 22 marca 2016 r. do dnia 12 kwietnia 2016 r.

Data powstania: wtorek, 29 mar 2016 13:04
Data opublikowania: wtorek, 29 mar 2016 17:04
Data przejścia do archiwum: środa, 13 kwi 2016 12:49
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 941 razy