BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1440 z późn. zm.) Burmistrz Pisza ogłasza o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 01.10.2015 r. o zamiarze udzielenia zamówienia, którego przedmiotem będzie świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

1. Nazwa i adres organizatora przewozów

Gmina Pisz

Adres: 12 – 200 Pisz, ul. Gizewiusza 5

2. Zmiany w ogłoszeniu z dnia 01.10.2015 r.

1) Ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Określenie przewidzianego trybu udzielenia zamówienia:

Na podstawie art.19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym organizator planuje dokonać wyboru w trybie ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi ( Dz. U. z 2015 r. poz. 113)”.

2) Ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy:

Rodzaj przewozów: autobusowe, gminne przewozy pasażerskie.

Linie komunikacyjne:

 1. Pisz-Turośl-Karpa-Hejdyk-Ciesina-Pisz

 2. Pisz-Kocioł Duży-Rakowo Piskie-Pisz

 3. Pisz-Rakowo Piskie-Pietrzyki-Stare Guty-Pisz

 4. Pisz-Bogumiły-Turowo-Liski-Pisz

 5. Osiedle Wschód-teren miasta Pisz-Osiedle Wschód

 6. Pisz-Zdory-Kwik-Trzonki-Pisz

 7. Pisz-Turowo Duże-Jeże-Pisz

 8. Pisz-Pogobie Średnie-Pisz

 9. Pisz-Wiartel-Jaśkowo-Zdunowo-Pisz

 10. Pisz-Rostki-Łysonie-Pilchy-Trzonki-Pisz

 11. Pisz-Zdory-Pilchy-Pisz

 12. Pisz –Turowo Duże-Jeże-Pisz ul. Lipowa

 13. Pisz-Pogobie Średnie-Pisz

 14. Pisz-Pilchy-Pisz

 15. Pisz-Zdory-Pisz

 16. Pisz-Zdunowo-Wiartel-Pisz

 17. Pisz-Zdory-Kwik-Pisz

 18. Pisz-Jaśkowo-Pisz

 19. Pisz-Kocioł-Pisz

 20. Pisz-Jeże-Pisz

 21. Pisz-Łupki-Pisz

 22. Pisz-Trzonki-Pisz

 23. Pisz-Liski-Pisz”

 

Data powstania: czwartek, 31 mar 2016 15:40
Data opublikowania: czwartek, 31 mar 2016 17:15
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 2 sty 2017 15:34
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 945 razy