BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Pisza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Pisz za 2015 rok

Pliki do pobrania: