BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Pisz, dnia 12-10-2004 r.


W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz , przeznaczonej do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami /jedn.tekst Dz.U. z 2000r. Nr 46 ,poz.543 z późn. zm./

- Położenie nieruchomości - Szczechy Wielkie , gmina Pisz,
- Opis nieruchomości - działka gruntu przeznaczona do użytkowania na cele
rolne

- Numer działki - 27
- Powierzchnia działki - 7.500 m2
- Numer KW - 13734
- Cena rocznego czynszu dzierżawnego ( brutto) - 375 ,-zł

1.Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 31.12.2005r.
w drodze bezprzetargowej .
2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi
Szczechy Wielkie w/w nieruchomość położona jest w części - teren lasów
i zadrzewień , w części - droga publiczna , we fragmentach - teren rzemiosła
produkcyjno-usługowego bez funkcji mieszkaniowej.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do dnia 30 września
2005 roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu
Nr 54-1020 4753 0000 0202 0006 0277 w PKO BP S.A. O)Pisz lub w kasie tut. Urzędu.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia
13 października 2004r. do dnia 03 listopada 2004r.
Data powstania: środa, 13 paź 2004 09:33
Data opublikowania: środa, 13 paź 2004 11:33
Data przejścia do archiwum: czwartek, 4 lis 2004 09:16
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1381 razy