BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 70/16 Burmistrza Pisza z dnia 17 maja 2016 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Pisz

Na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Pisz w składzie:

 

1) Monika Tykocka – przewodniczący Komisji Przetargowej,

 

2) Maciej Cwalina – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej,

 

3) Bartłomiej Sienkiewicz – sekretarz Komisji Przetargowej,

 

4) Joanna Banach – członek Komisji Przetargowej.

 

§ 2

 

Szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków członków Komisji Przetargowej określa Regulamin Pracy Komisji Przetargowej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 maja 2016 r.

 

 

 

BURMISTRZ

 

/-/ Andrzej Szymborski

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 17 maj 2016 14:28
Data opublikowania: wtorek, 17 maj 2016 16:13
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 767 razy