BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Usunięcie drzew.

O G Ł O S Z E N I E


Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie umieszczono dane o wniosku dotyczącym usunięcia drzew rosnących przy drodze powiatowej nr 40225 - od drogi nr 63 – do m. Kwik.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5,
pokój nr 12.
Ewentualne uwagi czy wnioski proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, w terminie 21 dni od daty ogłoszenia.

Żadne wnioski i zarzuty po upływie powyższego terminu nie będą przyjęte.

Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń – Urzędu Miejskiego w Piszu oraz umieszczono na stronie internetowej od dnia 14.10.2004 r. do dnia 03.11.2004 r.
Data powstania: środa, 13 paź 2004 11:01
Data opublikowania: środa, 13 paź 2004 11:05
Data przejścia do archiwum: czwartek, 4 lis 2004 16:43
Opublikował(a): Henryk Skrodzki
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1372 razy