BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia


Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Gałczyńskiego
Numer działki – część 431/67
Numer KW – OL1P/00035347/2
Powierzchnia nieruchomości – 15 m2,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony do użytkowania jako grunt pod garaż blaszany
Roczna wysokość czynszu – 120 zł + 23 % podatku VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

 

2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi teren zieleni. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 8 czerwca 2016 r.do dnia 29 czerwca 2016 r.

Data powstania: czwartek, 9 cze 2016 15:22
Data opublikowania: czwartek, 9 cze 2016 15:35
Data przejścia do archiwum: czwartek, 30 cze 2016 09:26
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 950 razy