BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

SESJA

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 22 CZERWCA 2016 ROKU /ŚRODA/ O GODZINIE 14:00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU.
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXIV/2016 z obrad Sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Pisza.
 5. Zapytania i wnioski sołtysów.
 6. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pisz za 2015 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pisza.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2016-2021.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2016.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 18. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 19. Wolne wnioski i informacje.
 20. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Lech Borak

Data powstania: czwartek, 16 cze 2016 10:19
Data opublikowania: czwartek, 16 cze 2016 11:43
Data przejścia do archiwum: środa, 22 cze 2016 16:50
Opublikował(a): Małgorzata Kowalczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 970 razy