BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.),

 

 

 

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Wronia,

 

-Numery działek – część 1182/6, 1182/4 i 1182/5,

 

-Numer KW – OL1P/00013027/3,

 

-Powierzchnia nieruchomości - 150 m2,

 

-Opis nieruchomości - teren przeznaczony na wybudowanie garażu wraz z niezbędnym terenem do obsługi budynku,

 

-Cena rocznego czynszu – 1200 zł oraz 23 % podatku VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

 

 

 

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem zgodnie z uchwałą Nr XXIV/265/16 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz, przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 10 lat.

 

2. W/w teren zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi obszar zieleni nieuporządkowanej niskiej. Położony jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

 

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

4. Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany corocznie wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanym corocznie przez Prezesa GUS, za rok poprzedni.

 

5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 23 czerwca 2016 r. do dnia 14 lipca 2016 r.

 

 

Data powstania: poniedziałek, 27 cze 2016 07:49
Data opublikowania: poniedziałek, 27 cze 2016 10:42
Data przejścia do archiwum: piątek, 15 lip 2016 08:47
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 937 razy