BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Pisza zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Pisz na lata 2016-2023”

Burmistrz Pisza zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do projektu dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Pisz na lata 2016-2023”.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 06 lipca 2016 roku do 27 lipca 2016 roku w formie:

  • zbierania uwag i opinii w formie papierowej lub elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można dostarczyć drogą elektroniczną na adres rewitalizacja@pisz.home.pl lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz z dopiskiem „REWITALIZACJA” od 06 lipca 2016 r. do 27 lipca 2016 r.;
  • zbierania uwag ustnych. Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Pan Paweł Bosak – Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, Urząd Miejski w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, Pisz, pokój nr 24, w godzinach pracy Urzędu.

 

Materiały tj. projekt dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Pisz na lata 2016-2023” oraz formularz konsultacyjny dostępne są:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy w zakładce „Urzędowa Tablica Ogłoszeń”   ->  „Ogłoszenia”,
  • w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, Pisz, pokój nr 20, w godzinach pracy Urzędu.

Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie dokumentu rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 6 lip 2016 08:03
Data opublikowania: środa, 6 lip 2016 08:30
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 lip 2016 09:38
Opublikował(a): Paweł Bosak
Zaakceptował(a): Paweł Bosak
Artykuł był czytany: 954 razy