BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia


Położenie nieruchomości –
obręb ewidencyjny Trzonki, gmina Pisz
Numery działek – 76/3 i 73
,
Numery KW – OL1P/00013710/8, OL1P/00022891/6,
Powierzchnia łączna nieruchomości – 13 100
,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony do użytkowania na cele rolne,
Roczna wysokość czynszu – 655,00


1. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem przeznaczone są do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.

2. W/w nieruchomości zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowią tereny siedliska i użytków rolnych, położone są na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 06.07.2016 r. do dnia 27.07.2016 r.

Data powstania: poniedziałek, 11 lip 2016 12:02
Data opublikowania: poniedziałek, 11 lip 2016 15:38
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 lip 2016 09:39
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 773 razy