BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Gdańska,
Numer działki – cz. 550/4,
Numer KW – OL1P/ 00013025/9,
Powierzchnia nieruchomości – 18 m
²,
Opis nieruchomości – teren pod garażem blaszanym – boks nr 29,
Roczna wysokość czynszu – 144 zł + 23  % VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.

2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi obszar rezerwowy pod obwodnicę, położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 11 lipca 2016 r. do dnia 1 sierpnia 2016 r.

Data powstania: środa, 13 lip 2016 14:08
Data opublikowania: środa, 13 lip 2016 14:32
Data przejścia do archiwum: wtorek, 2 sie 2016 11:39
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 928 razy