BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Pisz, dnia 14-10-2004r.


ZPN-7331/II/46/04O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm./ oraz art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, że dnia 06-10-2004r wpłynął wniosek
Gminnego Zespołu Szkół
w Piszu
ul. Wołodyjowskiego 2a
12-200 Pisz

dotyczący:
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie
* stadionu o wymiarach płyty 105mx68m
* trybun na nasypie ziemnym
* boiska do piłki ręcznej
* boiska do piłki siatkowej
* zaplecza sanitarno – socjalnego wraz z przyłączami
* parkingu na 80 miejsc
* oświetlenia terenu
* urządzenie zieleni, chodników, dojazdów, placów rekreacyjnych,
na działkach o numerach geodezyjnych 1129/1 i 1129/14 położonych przy ul. Wołodyjowskiego w Piszu.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5 pok. nr 61.
Ewentualne uwagi , wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gizewiusza 5 w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Data powstania: poniedziałek, 18 paź 2004 13:49
Data opublikowania: poniedziałek, 18 paź 2004 16:13
Data przejścia do archiwum: wtorek, 9 lis 2004 16:01
Opublikował(a): Ewa Rogowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1483 razy