BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
/jedn. tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz.543 z późn. zm./

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Kowieńska,
-Numer działki – część 1787,
-Numer KW – 13023,
-Powierzchnia nieruchomości - 900 m2,
-Opis nieruchomości-teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem pod ogródek,
-Roczna wysokość czynszu - 80,-zł.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej do dnia 31.12.2004 r.
2.W/w nieruchomość według ustaleń studium stanowi grunt pod liniami średniego i wysokiego napięcia, położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do 20 listopada 2004 r.
na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 54 1020 4753 0000 0202 0006 0277
w PKO PB S.A. O/Pisz lub w kasie Urzędu.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 20 października 2004 r.
do dnia 10 listopada 2004 r.
Data powstania: czwartek, 21 paź 2004 07:36
Data opublikowania: czwartek, 21 paź 2004 07:42
Data przejścia do archiwum: czwartek, 11 lis 2004 23:54
Opublikował(a): Hanna Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1355 razy