BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do oddania w najem zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Warszawska 38,

-Numer działki - cz. 471/8,

-Numer KW - 15759,

-Powierzchnia użytkowa nieruchomości - 128,27 m2,

-Opis nieruchomości – lokal użytkowy nr 5b,

-Miesięczna wysokość czynszu – 252,44 zł (brutto) w tym 23 % podatku VAT

1. Lokal użytkowy objęty niniejszym wykazem przeznaczony jest do oddania w najem na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym.

2. Najemca będzie obowiązany do uiszczania, oprócz czynszu, innych opłat za media i usługi, z których będzie korzystał.

3. W/w nieruchomość według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 05 marca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I (Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego Nr 67 poz. 1086) położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.

4. Czynsz za najmowany lokal użytkowy należy uiszczać w terminie do 15 dnia każdego miesiąca z góry.

5. Wysokość czynszu najmu może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT,

6. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 03 sierpnia 2016 roku do dnia 24 sierpnia 2016 roku.

Data powstania: czwartek, 4 sie 2016 11:11
Data opublikowania: czwartek, 4 sie 2016 14:29
Data przejścia do archiwum: piątek, 26 sie 2016 07:37
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1044 razy