BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Gałczyńskiego
Numer dział
kicz. 431/67,
Numer KW –
OL1P/ 00035347/2,
Powierzchnia nieruchomości –
18 m2,
Opis nieruchomości –
teren pod garaż blaszany,
Roczna wysokość czynszu –
144,00+ 23 % VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona
jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 1 roku.

2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi teren zieleni, położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do 30 października 2016 r. na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 11 sierpnia 2016 r. do dnia 1 września 2016 r.

Data powstania: piątek, 12 sie 2016 11:00
Data opublikowania: piątek, 12 sie 2016 11:20
Data przejścia do archiwum: piątek, 2 wrz 2016 13:18
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 872 razy