BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Pisz, dnia 28-10-2004 r.


W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz , przeznaczonej do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami /jedn.tekst Dz.U. z 2000r. Nr 46 ,poz.543 z późn. zm./

- Położenie nieruchomości - Stare Guty , gmina Pisz,
- Opis nieruchomości - grunt przeznaczony do użytkowania na cele rolne
- Numer działki - cz. 63/7
- Powierzchnia działki - 1,30 ha
- Numer KW - 3605
- Cena czynszu dzierżawnego za okres dzierżawy (brutto) - 650,-zł

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na
okres od dnia 19.11.2004r. do 31.12.2005r.
2.Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej .
3.Nieruchomość położona jest w obszarze , gdzie brak jest planu
zagospodarowania przestrzennego .W studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego - działka przeznaczona jest pod usługi dla ludności
w tym obiekty użyteczności publicznej .
4.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do dnia 30 września
2005 roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu
Nr 54-1020 4753 0000 0202 0006 0277 w PKO BP S.A. O)Pisz lub w kasie tut. Urzędu.
5.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia
29 października 2004r. do dnia 18 listopada 2004r.
Data powstania: piątek, 29 paź 2004 13:29
Data opublikowania: piątek, 29 paź 2004 17:21
Data przejścia do archiwum: piątek, 19 lis 2004 08:11
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1448 razy