BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie gminy Pisz w sezonie 2016/2017

Burmistrz Pisza informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie gminy Pisz w sezonie 2016/2017”, została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

 

 

 

Wybrano ofertę złożoną przez Wojciecha Olszewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Olszewski Wojciech P.P.H.U. "OLECH POL",z siedzibą w Łupkach 108 d, za łączną cenę 248.400,00 zł brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.

 

 

 

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz według kryteriów przyjętych w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

 

 

 

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

 

Oferta nr 1

 

Olszewski Wojciech P.P.H.U. "OLECH POL"

 

Łupki 108 d

 

12-200 Pisz

 

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60 %:

 

Oferta nr 1 (248 400,00 : 248 400,00)x60x4 = 240,00 pkt

 

Liczba pkt w kryterium: termin usunięcia materiałów uszorstniających – 40 %:

 

Oferta nr 1 (2 : 2)x40x4 = 160,00 pkt

 

Razem

 

400,00 pkt

 

 

 

Zamawiający informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.

Data powstania: piątek, 9 gru 2016 14:00
Data opublikowania: piątek, 9 gru 2016 15:16
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 gru 2016 07:11
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 884 razy