BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

na świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz – zadanie nr 3

Burmistrz Pisza informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz – zadanie nr 3”, zostały złożone dwie oferty niepodlegające odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu, przy ul. Olsztyńskiej 3, za łączną cenę 171.000,00 zł brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz według kryteriów przyjętych w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 3

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Olsztyńska 3

12-200 Pisz

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60 %:

Oferta nr 3 (171 000,00 : 171 000,000)x60x3 = 180,00 pkt

Liczba pkt w kryterium: termin usunięcia zgłoszonych nieprawidłowości – 40 %:

Oferta nr 3 (0,5 : 0,5)x40x3 = 120,00 pkt

Razem:

300,00 pkt

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 6

Borkowski Stanisław Usługi Ogrodnicze i Leśne "BOS"

ul. Gdańska 40 A

12-200 Pisz

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60 %:

Oferta nr 6 (171 000,00 : 233 280,00)x60x3 = 131,40 pkt

Liczba pkt w kryterium: termin usunięcia zgłoszonych nieprawidłowości – 40 %:

Oferta nr 6 (0,5 : 1)x40x3 = 60,00 pkt

Razem:

191,40 pkt

 

Zamawiający informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.

Data powstania: czwartek, 29 gru 2016 13:49
Data opublikowania: czwartek, 29 gru 2016 14:42
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 9 sty 2017 09:44
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 934 razy