BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

na świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz – zadanie nr 4

Burmistrz Pisza na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą – unieważnia ww. postępowanie, z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

UZASADNIENIE

W dniu 20 grudnia 2016 roku Burmistrz Pisza wszczął w drodze przetargu nieograniczonego postępowanie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz – zadanie nr 4. W odpowiedzi na powyższe ogłoszenie została złożona jedna oferta (złożona przez Piski Zakład Aktywności Zawodowej „Wieża”, ul. Gdańska 11, 12-200 Pisz) niepodlegająca odrzuceniu.

Cena najkorzystniejszej oferty na zadanie nr 4 wyniosła 48.900,00 zł brutto za realizację całego zamówienia, natomiast Zamawiający na realizację tego zadania może przeznaczyć 45.382,40 zł brutto.

W związku z powyższym mając na uwadze art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy, mówiący o tym, że unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie o udzielenie zamówienia na zadanie nr 4 zostało unieważnione.

Data powstania: czwartek, 29 gru 2016 13:50
Data opublikowania: czwartek, 29 gru 2016 14:42
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 9 sty 2017 09:44
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 884 razy