BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

na świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz – zadanie nr 1

Burmistrz Pisza informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz – zadanie nr 1”, została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

 

 

 

Wybrano ofertę złożoną przez Piski Zakład Aktywności Zawodowej „Wieża”,z siedzibą w Piszu, przy ul. Gdańskiej 11, za łączną cenę 44.000,00 zł brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.

 

 

 

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz według kryteriów przyjętych w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

 

 

 

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

 

Oferta nr 1

 

Piski Zakład Aktywności Zawodowej „Wieża”

 

ul. Gdańska 11

 

12-200 Pisz

 

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60 %:

 

Oferta nr 1 (44 000,00 : 44 000,00)x60x4 = 240,00 pkt

 

Liczba pkt w kryterium: termin usunięcia zgłoszonych nieprawidłowości – 40 %:

 

Oferta nr 1 (3 : 3)x40x4 = 160,00 pkt

 

Razem

 

400,00 pkt

 

 

 

Zamawiający informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.

Data powstania: poniedziałek, 9 sty 2017 13:55
Data opublikowania: poniedziałek, 9 sty 2017 14:13
Data przejścia do archiwum: wtorek, 17 sty 2017 08:03
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 817 razy