BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

SESJA

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 27 STYCZNIA 2017 ROKU O GODZINIE 14:00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXX/2016 z obrad Sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Pisza.
 5. Zapytania i wnioski sołtysów.
 6. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2017.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy
  w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Pisz na rok 2017.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pisz na lata 2013-2017”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie gminy Pisz dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży lokalu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, położonego na terenie gminy Pisz, stanowiącego własność Gminy Pisz.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piszu.
 16. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piszu za
  2016 rok.
 17. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2016 rok.
 18. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 19. Wolne wnioski i informacje.
 20. Zamknięcie obrad.

 

Wiceprzewodniczący Rady

Paweł Radosław Bazydło

 

Data powstania: piątek, 20 sty 2017 12:48
Data opublikowania: piątek, 20 sty 2017 14:00
Data przejścia do archiwum: piątek, 27 sty 2017 16:01
Opublikował(a): Małgorzata Dykty
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 938 razy