BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

Położenie nieruchomości – Pilchy, gmina Pisz,
Numer działki – cz. 207/10,
Numer KW – OL1P/ 00013707/7,
Powierzchnia nieruchomości –  497 m²,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony do zagospodarowania na cele rekreacyjne bez prawa wznoszenia urządzeń i obiektów budowlanych oraz ogrodzenia z zachowaniem swobodnego dostępu do brzegu jeziora,

Roczna wysokość czynszu – 249 zł + 23 % VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
2. W/w nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz jest to teren położony na Obszarze Chronionego Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 30 stycznia 2017 r. do dnia 20 lutego 2017 r.

Data powstania: poniedziałek, 30 sty 2017 11:26
Data opublikowania: poniedziałek, 30 sty 2017 14:04
Data przejścia do archiwum: wtorek, 21 lut 2017 10:07
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 812 razy