BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.2.2017.AK

Burmistrz Pisza zawiadamia, że zwrócił się z prośbami do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą:

 

 

 

Budowa farmy fotowoltaicznej „Pisz IV”, o mocy do 1 MW  na działkach nr 2/31 i 2/36 – obręb Borki, gmina Pisz”.

Data powstania: poniedziałek, 6 lut 2017 14:47
Data opublikowania: wtorek, 7 lut 2017 11:24
Data przejścia do archiwum: środa, 22 lut 2017 08:48
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 646 razy